Yêu cầu thanh toán hộ gồm 2 bước:

 

Bước 1: Điền SĐT yêu cầu thanh toán vô: 13286866916

Điền nội dung yêu cầu: SĐT của bạn

Bước 2: Chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt tại văn phòng

Nôi dung để lại là "SĐT của bạn - ? Tệ - ? Tệ - .v.v.

 

Nếu thanh toán qua wechat hay bank thì phải nt báo thêm.

 

Ví dụ: Tôi có 1 đơn 20 tệ 1 đơn 40 tệ khi chuyển khoản để nội dung sau: "0363434686 - 20 - 40"

Cài đặt app Alipay vô điện thoại và đăng nhập, nếu đơn hàng của bạn được thanh toán app Alipay sẽ thông báo thay chúng tôi.