1688.COM

 

人:99SGD HOẶC 99D ( TÊN KHÁCH HÀNG + 4 SỐ ĐT CUỐI) 

(99SGD LÀ ĐI BAY VÀO SÀI GÒN VÀ 99D LÀ ĐI HÀ NỘI )
VD BẠN ĐI THƯỜNG  : 99SGD (9999) ĐÂY LÀ ĐI SÀI GÒN  HOẶC  99D (9999) ĐÂY LÀ ĐI HÀ NỘI

所在地区: 广东省 广州市 越秀区 珠光街道

街道地址:德政南路117-1号 (雅景阁首层) [包装的箱子外记得务必写上:[note lại những gì muốn shop ghi lên kiện hàng]

(quý khách có thể note là TÊN KHÁCH HÀNG + 4 SỐ ĐT CUỐI  tuỳ vào khách muốn note lên kiện hàng)

编: 510000

机: 13226652626

 

 -----------------------------------------

 

TAOBAO.COM

 

 

 

街道地址:德政南路117-1号 (雅景阁首层) [包装的箱子外记得务必写上:[note lại những gì muốn shop ghi lên kiện hàng]

(quý khách có thể note là TÊN KHÁCH HÀNG + 4 SỐ ĐT CUỐI tuỳ vào khách muốn note lên kiện hàng)

邮政编码:  510000

收货人姓名 *:  

99SGD HOẶC 99D ( TÊN KHÁCH HÀNG + 4 SỐ ĐT CUỐI) 

(99SGD LÀ ĐI BAY VÀO SÀI GÒN VÀ 99D LÀ ĐI HÀ NỘI )
VD: 99
SGD (9999) ĐÂY LÀ ĐI SÀI GÒN  HOẶC  99D (9999) ĐÂY LÀ ĐI HÀ NỘI 

手机号码: 13226652626 (Số đt người nhận hàng giúp bạn ở china)

Tích dấu tích xanh để tạo địa chỉ cố định khi mua hàng

 

 

KHÁCH HÀNG ĐI HÀNG ĐI HÀNG CÓ PIN VÀ CHẤT LỎNG, HOÁ CHẤT KHÔNG LÊN BAY ĐƯỢC ĐỂ TÊN NGƯỜI NHẬN LÀ: T99SGD(TÊN KHÁCH HÀNG + 4 SỐ ĐT CUỐI): ĐÂY LÀ ĐI TÀU THƯỜNG 
DGT99SGD(TÊN KHÁCH HÀNG + 4 SỐ ĐT CUỐI): ĐÂY LÀ ĐÓNG GỖ ĐI TÀU

KHÁCH ĐÓNG GỖ ĐỂ TÊN NGƯỜI NHẬN CHEN THÊM CHỮ G TRƯỚC TÊN NGƯỜI NHẬN HÀNG