Ngân hàng Thông tin tài khoản
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Số tài khoản:0351000742887 
Chủ tài khoản:Nguyễn Văn Đức
Chi nhánh:Chi nhánh Bắc Ninh
  •  
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Số tài khoản:19035826810016
Chủ tài khoản:Nguyễn Văn Đức
Chi nhánh:Chi nhánh HA NOI
 
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Số tài khoản:000000000000
Chủ tài khoản:Nguyễn Văn Đức
Chi nhánh:Chi nhánh Hoàn Kiếm