QUÝ KHÁCH LƯU Ý: HÀNG HOÁ ĐÓNG GỖ VÀ NẸP GIẤY ĐỂ BẢO VỆ HÀNG HOÁ GIẢM RỦI RO, KHÔNG THỂ ĐẢM BẢO 100%.

KHI NÀO DÙNG HÀNG NẸP:
KHI HÀNG HOÁ CÓ KÍCH THƯỚC NHỎ
HÀNG DỄ VỠ NHƯNG KÍCH THƯỚC NHỎ
HÀNG CẦN GIỮ HỘP KHÔNG BỊ MÓP MÉO

KHI NÀO DÙNG ĐÓNG GỖ:
KHI HÀNG HOÁ RẤT DỄ VỠ
KÍCH THƯỚC HÀNG HOÁ LỚN